Agencija za sprječavanje korupcije

NAJAVA: Održavanje obuke za organe vlasti: Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore

18. oktobar 2017.

Obuka “Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore” biće održana u četvrtak 19. oktobra 2017. godine, sa početkom u 9h u hotelu “City” u Podgorici. Organizator obuke je Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom, a uz podršku Austrujske razvojne agencije.

Predavanje na temu „Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore“ ima za cilj da se predstavnicima organa vlasti na sveobuhvatan i participativan način približe svrha i značaj izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, uloga menadžera integriteta, te prezentuju praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika u institucijama i blagovremno djelovanje na njih.

Agenda događaja je u prilogu ove najave. Uvodna izlaganja predstavnika  Agencije i RAI-a su otvorena za javnost.