Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće na panelu „Otvorenost institucija kao preduslov dobrog upravljanja“

15. april 2016.
Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su na panel diskusiji pod nazivom „Otvorenost institucija kao preduslov dobrog upravljanja“, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju - CDT.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji mr Mladen Tomović, u okviru sesije “Dobrim upravljanjem protiv korupcije“ predstavio je nadležnosti ovog organa i rezultate u prva tri mjeseca rada, sa posebnim osvrtom na rezultate u oblastima kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i sprječavanja sukoba intesa. Takođe, predstavio je i rezultate u oblasti zaštite zviždača i mehanizme njihove zaštite predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije.

Tomović se, odgovarajući na pitanja prisutnih, osvrnuo i na rezultate istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o korupciji, koje je predstavljeno na panelu, a koje je za potrebe CDT-a uradila Agencija DeFacto Consultancy.


Novosti