Agencija za sprječavanje korupcije

Delegacija Državne komisije za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije u studijskoj posjeti ASK - u

U toku posjete razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije
30. maj 2019.

U studijskoj posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije 29. i 30. maja 2019. godine je boravila delegacija Državne komisije za sprečavanje korupcije Republike Sjeverne Makedonije, koju je predvodila gđa Biljana Ivanovska, predsjednica Komisije.

Direktor Agencije Sreten Radonjić i predsjednica Savjeta Agencije Goranka Vučinić, na početku sastanka sa predstavnicima Državne komisije, pohvalili su dosadašnju saradnju dvije institucije, ali i naglasili potrebu jačanja te saradnje u cilju daljeg unapređenja efikasnosti prevencije korupcije, kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi.

Predstavnici više odsjeka i odjeljenja Agencije, upoznali su delegaciju Državne komisije sa nadležnostima i rezultatima rada, sa posebnim osvrtom na sprječavanje sukoba interesa, provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera, kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, postupanje po prijavama zviždača i korišćenje informacionog sistema Agencije. Prezentovali su konkretna softverska rješenja i IT alate koje koristi Agencija u navedenim prioritetnim oblastima rada ovog državnog organa.

U toku posjete, razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije, a razgovaralo se i o daljem unaprjeđenju međusobne saradnje.

Predstavnici Državne komisije za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije izrazili su zahvalnost na iscrpnom predstavljanju radnih procesa, praksi i iskustava crnogorske Agencije. Takođe je istaknuto da će razmjena iskustava doprinijeti daljem unaprjeđanju efikasnosti rada obje institucije, a naročito da će biti značajna za implementaciju novih zakonskih nadležnosti Komisije, koje su srodne nadležnostima Agencije.

Arhiva novosti