Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak u okviru monitoring misije Delegacije EU

1. mart 2017.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije održali su sastanak sa Ilsom Šuster, ekspertkinjom u okviru misije Delegacije Evropske Unije koja sprovodi  monitoring posjetu sa ciljem pripreme izvještaja o napretku u oblasti upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori.

Monitoring se sprovodi u okviru pripreme zahtjeva za dobijanje direktne budžetske podrške za oblast reforme javne uprave. 

 G-đu Shuster je interesovalo koje aktivnosti su se realizovale u Agenciji za sprječavanje korupcije od osnivanja do danas, pregled statistike po oblastima rada, te kadrovski kapaciteti i tehnička povezanost sa drugim bazama podataka u cilju efikasnog vršenja kontrolne uloge Agencije.

Takođe, predmet interesovanja bila je i saradnja Agencije sa drugim institucijama u sprovođenju svojih nadležnosti, saradnja sa nevladinim sektorom, kao i aktuelni projekti podrške radu Agencije.

Sastanku sa g-đom Šuster su prisustvovali koordinator u Sektoru za prevenciju korupcije Mladen Tomović, načelnica Odsjeka za međunarodne odnose i standarde Marina MIćunović i načelnica Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije Grozdana Laković.


Novosti