Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima RAI-a

24. februar 2017.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić sastao se sa novoizabranim šefom Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) Vladanom Joksimovićem, predsjedavajućim Upravne grupe RAI-a, Davorom Dubravicom i antikorupcijskim ekspertom RAI-a Tomislavom Ćurićem.

Sastanak je bio prilika da se utvrde naredne aktivnosti u okviru Regionalnog projekta RAI-a, kao i dinamika realizacije dva projektna cilja u koje je Agencija uključena, a odnose se na razvoj metodologije za antikorupcijsku procjenu zakona i na unapređenje metodologije za procjenu rizika od korupcije. Prioritet je dat razvoju metodologije za antikorupcijsku procjenu rizika za koju je ekspert već određen i njegova posjeta je zakazana za 16. i 17. mart 2017. godine.

Predstavnici RAI-a sastali su se i sa načelnicima nekoliko Odsjeka u Agenciji, gdje su razmijenili informacije i predloge u vezi sa narednim zajedničkim aktivnostima u oblastima kao što su dalje unaprjeđenje informacionog sistema Agenije, organizovanje zajedničkih okruglih stolova i radionica na teme kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, jačanja integriteta i sl. 

Crna Gora je članica RAI-a od osnivanja te inicijative 2000. godine pod okriljem Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi i jedna je od devet zemalja članica. Agencija za sprječavanje korupcije je nacionalni koordinator za sprovođenje aktivnosti u okviru RAI-a, kao prepoznatog regionalnog antikorupcijskog aktera i platforme za sprovođenje složenih reformi institucionalnih i zakonodavnih okvira usmjerenih na borbu protiv korupcije.

Novosti