Agency for Prevention of Corruption

Decisions and Files

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 

 date: 04/09/2019 published: 04/10/2019
 

 date: 04/09/2019 published: 04/10/2019
 

 date: 04/05/2019 published: 04/08/2019
 

 date: 03/21/2019 published: 03/26/2019
 

 date: 03/19/2019 published: 03/28/2019
 

 date: 03/18/2019 published: 03/28/2019
 

 date: 03/18/2019 published: 03/18/2019
 

 date: 03/15/2019 published: 03/18/2019
 

 date: 03/05/2019 published: 03/06/2019
 

 date: 03/05/2019 published: 03/05/2019

Decisions and Files