Agencija za sprječavanje korupcije

Potpisan Memorandum o saradnji

2. decembar 2020.

U cilju bližeg povezivanja i daljeg razvijanja institucionalnog odgovora na izazove u oblasti prijava zviždača, Agencija za sprječavanje korupcije, Klinički centar Crne Gore i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) dogovorili su sklapanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji u poboljšanju politika i kulture prijava od strane zviždača.

Memorandum su juče potpisale direktorica Agencije Jelena Perović i v. d. direktorice KCCG Danijela Raonić, a zbog trenutne epidemiološke situacije naknadno će ga potpisati i Vladan Joksimović, šef Sekretarijata RAI.

Sporazum je jedna od aktivnosti projekta „Prekinimo tišinu: jačanje politika i kulture prijava od strane zviždača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji“, koji sprovodi Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) sa sjedištem u Sarajevu, a finansira Evropska unija.

Aktivnosti obuhvaćene Memorandumom usmjerene su na jačanje kapaciteta Agencije kao institucije koja ima kanale za eksterno prijavljivanje korupcije i Kliničkog centra kao primjera ustanove sa uspostavljenim internim kanalom za prijavu zviždača, uz ekspertsku podršku RAI.

Dodatno, KCCG kao zdravstvena ustanova pripada oblasti prepoznatoj kao strateški značajnoj u borbi protiv korupcije. Podsjećanja radi, svi organi vlasti u našoj državi su obavezni da, u skladu sa Zakonom o sprječavanje korupcije, uspostave interni kanal za prijavu korupcije.

Memorandumom je ozvaničena namjera i spremnost na usklađenu saradnju, i konkretizovane su oblasti saradnje, kao što su: procjena potreba relevantnih za jačanje kapaciteta Agencije i KCCG kako bi efikasno i djelotvorno odgovorili na prijave zviždača, izrada akcionog plana, njegova implementacija i monitoring efekata realizacije, sprovođenje zajedničkih istraživanja i razvoj edukativnih kampanja o prijavama zviždača kao sredstvu za sprječavanje i borbu protiv korupcije.

Sa otvorenošću da usvaja nova saznanja i razvija svoju praksu, Agencija će nastaviti da sarađuje sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.

Novosti