Agencija za sprječavanje korupcije

Aktuelnosti

Kao najbolje ocijenjena institucija u Poglavlju 23 pristupnih pregovora, Agencija za sprječavanje korupcije je spremna da, čuvajući zakonom garantovanu nezavisnost, nastavi da nosi svoj dio tereta i da u skladu sa Konvencijom UN promoviše i afirmi...
 
9.12.2023.
ASK će prezentovati Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koju je CoSP prepoznao kao relevantnu za predstavljanje na posebnom p...
 
6.12.2023.