Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje o postupanju po prijavama zviždača u lokalnim organima vlasti

15. jun 2017.

U Kolašinu je u organizaciji NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, održano predavanje o postupanju po prijavama zviždača za predstavnike organa vlasti na lokalnom nivou iz jedanaest crnogorskih opština - Kolašin, Žabljak, Pljevlja, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Rožaje, Plav, Bijelo Polje, Petnjica i Gusinje.

Polaznici predavanja su bili predstavnici organa lokalne uprave, lokalne samouprave, lokalnih javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i lica, koja su u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, određena za postupanje po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije.   

Predavači su bili načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i predstavnica CRNVO-a Zorana Marković.

Učesnicima su predstavljeni zakonski okvir i procedure u oblasti prijavljivanja sumnje na postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Braletić je polaznicima objasnila način postupanja po prijavama, obaveze lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama, te obaveze i prava organa kod kojeg je podnešena prijava zbog sumnje na postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Takođe, Braletić je prezentovala iskustva Agencije u radu po prijavama. 

Predstavnica CRNVO Zorana Marković u uvodnom izlaganju je govorila o pojmu zviždača, prednostima uvođenja instituta zviždača u naš pravni i institucionalni okvir, kao i opštim načelima o zviždačima koja se moraju naći u svakom zakonodavstvu, a to su prije svega, prijavljivanje u dobroj vjeri, zaštita javnog interesa i definisanje jasnih mehanizama zaštite zviždača i zabrane svake diskriminacije.

Radionici koja je održana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, je prisustvovalo 17 polaznika. Predhodno su organizovane tri radionice za predstavnike organa vlasti na državnom nivou i jedna za predstavnike privatnog sektora.


Novosti