Agencija za sprječavanje korupcije

Održani radni sastanci u Mojkovcu i Petnjici

15. septembar 2017.

Predstavnici Agencije održali su radne sastanke sa predstavnicima opština Mojkovac i Petnjica na temu sprovođenja mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, a u vezi sa održavanjem izbora za izbor odbornika za SO Mojkovac i SO Petnjica do kraja 2017. godine. 

Sastanku u Mojkovcu su prisustvovali predstavnici Agencije, Marija Madžgalj i Željko Vidaković, samostalni savjetnici u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, predsjednik Skupštine Opštine Mojkovac Slavenko Blažević, kao i predstavnici Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti i Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode. 

U Petnjici su se službenici Agencije, koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović i načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić sastali sa glavnim administratorom te opštine, sekretarima dva opštinska sekretarijata i saradnicima.

Predstavnici Agencije su upoznali predstavnike organa lokalne uprave i lokalne samouprave o obavezama koje Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje političkim subjektima i organima vlasti u toku izborne kampanje.    Prezentovane su takođe zakonske zabrane i ograničenja u izbornoj kampanji za političke subjekte, organe vlasti, te druga pravna i fizička lica.

Učesnici sastanaka su izrazili odlučnost za dosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u predstojećoj izbornoj kampanji, kao i spremnost na saradnju i proaktivan pristup u vezi sa svim aspektima primjene odredbi ovog Zakona u predstojećem periodu.   

Tema sastanka sa predstavnicima lokalnih organa u Petnjici je bila i edukacija o obavezama koje su predviđene drugim antikorupcijskim propisima – Zakonom o sprječavanju korupcije i Zakonom o lobiranju. Sagovornicima je ukazano na praktične aspekte implementacije planova integriteta, efikasan sistem kontrole prijava zviždača, obaveze izvještavanja u vezi sa dozvoljenim i nedozvoljenim lobiranjem, kao i obaveze koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa. 


Novosti