Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 33. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

11. novembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, članovi Savjeta Agencije su upoznati sa postupkom protpune provjere podataka iz izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, metodom slučjanog uzorka.

Prezentovani su dosadašnji rezultati u dijelu razvoja podsistema za razmjenu podataka  sa drugim institucijama u realnom vremenu, a u skladu sa sporazumima čije potpisivanje je u toku.

Takođe, predstavljene su nove funkcionalnosti modula za imovinske kartone, koji omogućava praćenje svih radnih procesa elektronski, od podnošenja izvještaja, obrade, kontrole, zatim identifikacije prekršaja i izdavanje prekšajnog naloga.

Konstatovano je da se provjera podataka vrši u skladu sa Pravilima o radu ASK u dijelu sprječavanja sukoba interesa. Ovlašćenim službenicima omogućen je siguran pristup bazama podataka institucija koje posjeduju podatke realevantne za provjeru iz izvještaja.

Članovi Savjeta su upoznati sa podatkom da procenat ispunjenosti Godišnjeg plana provjera za 2016. godinu iznosi 100%, tj. da je izvršena provjera imovinskih kartona svih javnih funkcionera, predviđenih tim dokumentom.

Nakon završenih prezentacija, Savjet je inicirao donošenje internh procedura za provjeru gore navedenog modula.

Održavanjem tematske sjednice, namjera Savjeta je bila da da dodatni doprinos Savjeta u radu Agencije, a u cilju realizacije Zaključaka prethodnih sjednica Savjeta, u dijelu izrade aplikacija koje će obezbijediti jednoobraznost postupanja, odnosno nepristrasnost Agencije u provjeri podataka iz izvještaja o prihodima i imovini.

Savjet je osudio istupanje članice Savjeta Vanje Ćalović Marković u Dnevnom listu „DAN“, kojim je dezinformisala javnost o načinu rada Savjeta. Sjednica nije bila otvorena za javnost, shodno članu 30 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije, kojim je određeno da postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost.

Na sjednici je ocijenjeno da netačne i neosnovane izjave članice Ćalović Marković u medijima, direktno nanose štetu kredibilitetu Savjeta Agencije, i da ne predstavljaju doprinos razvoju institucije.

Novosti