Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje: Direktor ASK Sreten Radonjić učestvovao na Radionici antikorupcijskih tijela u Trstu

12. jul 2017.

Direktor ASK Sreten Radonjić učestvovao je na Radionici antikorupcijskih tijela koja je održana u zgradi Vlade u Trstu, u okviru Berlinskog procesa, a na dan Samita šefova Vlada i država učesnica Berlinskog procesa. Radionicom je predsjedavao predsjednik Nacionalne Agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije Rafaele Kantone, sa kojom ASK sprovodi IPA projekat "Podrška implementaciji mjera integriteta".

Na radionici su predstavljeni zakonodavni i institucionalni okvir, kao i dosadašnji rezultati i izazovi u oblastima: prevencija korupcije, integritet, javne nabavke, transparentnost, sukob interesa i zaštita zviždača.

Takođe,dogovoreni su dalji oblici saradnje koji će biti formalizovani kroz usvajanje zajedničke Deklaracije zemalja Zapadnog Balkana i Italije. U narednom periodu preciziraće se konkretni koraci u pogledu regionalne saradnje na planu borbe protiv korupcije.

Novosti