Agencija za sprječavanje korupcije

Radionica o Komunikacionoj strategiji Agencije

27. april 2017.

U Podgorici je održana radionica na temu Komunikaciona strategija Agencije za sprječavanje korupcije, u okviru zajedničkog projekta Savjeta Evrope i EU “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku”, a u okviru projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Cilj radionice je predstavljanje nacrta Komunikcione strategije Agencije za period od tri godine, a u cilju podizanja javne svijesti o ulozi Agencije, ohrabrivanja prijavljivanja korupcije i unaprjeđenja ukupne komunikacije svih sektora u okviru Agencije. Na osnovu Komunikacione strategije će se pripremiti akcioni planovi za sprovođenje strategije.

Tokom diskusije sa predstavnicima Agencije, ekspert Savjeta Evrope Kventin Rid je prikupio podatke neophodne za finalizaciju strategije, kao i izradu konkretnih preporuka za unapređenje nivoa javne svijesti ciljnih grupa o pravima i obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju.


Novosti