Agencija za sprječavanje korupcije

ASK na sastanku Upravnog odbora Horizontalnog mehanizma za zapadni Balkan i Tursku

11. maj 2017.

Prvi sastanak na kojem je sagledana realizacija zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom "Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku" (Horizonal Facility for Western Balkans and Turkey) održan je u Podgorici, uoči desete godišnjice pristupanja Crne Gore Savjetu Evrope. Cilj trogodišnjeg programa (maj 2016. – maj 2019.) je pružanje podrške korisnicima projekata u jugoistočnoj Evropi u usklađivanju sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: pristup pravdi, borba protiv privrednog kriminala, kao i borba protiv diskriminacije i zaštita prava ugroženih grupa. 

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji šest projekata u okviru Horizintalnog programa u Crnoj Gori. Agencija za sprječavanje korupcije je jedan od ključnih korisnika Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE), čiji su ciljevi podrška jačanju legislatvnih okvira za sprječavanje korupcije i podrška izgradnji institucionalnih kapaciteta u oblasti sprječavanja korupcije (pružanje podrške unapređenju kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije), podrška jačanju kapaciteta organa za sprovođenje zakona, tužilaštva i sudstva u borbi protiv ekonomskog kriminala, kao i unaprjeđanje strateškog planiranja i analitičkih mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović je, upoznajući učesnike sastanka o aktivnostima Agencije u implementaciji projekta, istakla da se aktivnosti na jačanju kapaciteta Agencije u okviru projekta odnose  na ključne oblasti njenog rada - uspostavljanje sistema praćenja poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, unapređenje metodologije provjere imovinskih kartona javnih funkcionera, kao i na podizanju svijesti opšte i stručne javnosti o ulozi Agencije u sprečavanju korupcije.

Mićunović je dodala da se na širem nacionalnom planu značaj ovog projekta ogleda  u ispunjavanju međunarodnih obaveza koje je Crna Gora preuzela članstvom u međunarodnim organizacijama, prije svega u ispunjavanju obavezujućih GRECO preporuka u okviru IV evaluacije. Treći segment kojim se potvrđuje značaj ovog projekta je usmjerenost projektnih aktivnosti na jačanje etike i integriteta u vršenju javnih funkcija, 

"Agencija je kao nacionalni koordinator za GRECO, polazeći od postignutih rezultata i odgovora nadležnih institucija, dostavila informaciju o stepenu realizacije GRECO preporuka koja će biti razmatrana u oktobru ove godine, kada očekujemo da će napori Crne Gore biti prepoznati i u navedenoj oblasti", ocijenila je Mićunović.

Na početku sastanka, prisutnima su se obratili ambasador, Zoran Janković, v.d. Državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, gđa Verena Tejlor, Direktorka Kancelarije Generalnog direktorata za programiranje Savjeta Evrope i ambasador Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji su u svojim uvodnim izlaganjima istakli značaj koji Horizontalnog program ima u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ključnih institucija koje su korisnice projekata, g. Dragoljub Drašković, Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, kao i visoki predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete i Agencije za sprečavanje korupcije, koji su zajedno sa predstavnicima Evropske unije i Savjeta Evrope predstavili konstruktivnu saradnju u pogledu realizacije programa, između partnerskih institucija u Crnoj Gori, Evropske unije i Savjeta Evrope.Novosti