Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za medije

18. april 2017.

Agencija podsjeća da je, prema članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekt dužan da završni račun i godišnji finansijski konsolidovani izvještaj podnese Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za sprječavanje korupcije najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. 

U zakonskom roku Agenciji su dostavljeni godišnji konsolidovani izvještaji 45, od ukupno 63 politička subjekta. Na osnovu evidencije Agencije, od ukupno 18 subjekata koji ovom organu u zakonskom roku nijesu dostavili izvještaje, njih šest dobija budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada po osnovu osvojenih mandata na lokalnim ili parlamentarnim izborima. 

Agencija je, podsjetimo, u skladu sa Zakonom, prošle sedmice obavijestila Ministarstvo finansija i organe lokalne uprave za poslove finansija, da je potrebno privremeno obustaviti uplatu budžetskih sredstava za finansiranje redovnog  rada tih političkih subjekata. To su: Socijalistička narodna partija na državnom i lokalnom nivou, Građanski front (Cetinje), Bokeški forum (Tivat) Izbor i Novska lista (Herceg Novi) i DS IBER HOT (Plav).

Agencija ukazuje na to da su politički subjekti Socijalistička narodna partija i Novska lista dostavili godišnje finanansijske konsolidovane izvještaje Agenciji, ali tek 13. aprila, odnosno nakon isteka zakonskog roka i nakon obavještenja Agencije Ministarstvu. 

Privremena obustava isplate budžetskih sredstava trajaće do okončanja prekršajnog postupka protiv navedenih političkih subjekata.  

Takođe, Agencija će pokrenuti i prekršajne postupke protiv političkih subjekata koji učestvuju u kampanji za izbor odbornika u SO Herceg Novi, a koji nijesu otvorili posebne žiro račune u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje i koji nijesu odredili odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava, niti o tome obavijestili Agenciju, što su obaveze predviđene Zakonom.

To su: Bokeljski demokratski savez; Novska lista; Građanska lista za Herceg Novi-Mišo Škobalj; Demokratski front - Novi ili on; Socijalistička narodna partija Herceg Novi i Izbor-NOVI DA.

U cilju ispunjavanja zakonskih obaveza, Agencija je proaktivno, kroz saopštenja za javnost, obavještavala političke subjekte o njihovoj obavezi dostavljanja završnog računa i godišnjeg finansijskog konsolidovanog izvještaja Agenciji, kao i obavezi otvaranja posebnog žiro računa i određivanja odgovornog lica za potrebe izborne kampanje u Herceg Novom, uz upozorenje da će u suprotnom Agencija preduzeti zakonom propisane mjere.

Novosti