Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje u Bijelom Polju o nadležnostima Agencije i obavezama iz antikorupcijskih zakona

25. maj 2017.

U sali Skupštine Opštine Bijelo Polje je održana obuka na temu “Nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije i obaveze organa vlasti i političkih subjekata u sprovođenju antikorupcijskih zakona“. Obuci je prisustvovalo 29 učesnika, među kojima starješine organa vlasti, menadžeri integriteta, lica određena za prijem i postupanje po prijavi zviždača, kao predstavnici nekoliko odborničkih klubova u SO Bijelo Polje. 

Obuka je organizovana sa ciljem efikasnog ispunjavanja svih obaveza organa vlasti koje su predviđene antikorupcijskim zakonima. Polaznicima je ukazano na važnost primjene principa integriteta, kao i na zakonske obaveze donošenja planova integriteta i izvještaja o sprovođenju planova integriteta. Takođe su objašnjene i obaveze lobiranih lica i organa vlasti u skladu sa Zakonom o lobiranju, a posebno obaveze izvještavanja u vezi sa dozvoljenim i nedozvoljenim lobiranjem, shodno odredbama tog Zakona. 

Učesnici obuke su takođe upoznati o zakonskim obavezama koje se odnose na prijem i postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača, kao i o zakonskim obavezama koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa. 

Tema predavanja su bile i obaveze organa vlasti i političkih subjekata koje proizilaze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Takođe, objašnjena su ograničenja i zakonske zabrane koje su obveznici Zakona dužni da poštuju tokom izbornih kampanja. 

Predstavnici Agencije su odgovarali i na pitanja koja su predstavnici organa vlasti i političkih subjekata postavili tokom obuke, u vezi sa svim navedenim nadležnostima Agencije. Polaznicima je podijeljen antikorupcijski material – bilteni i flajeri na različite teme iz oblasti rada Agencije.


Novosti