Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka za organe vlasti u opštini Nikšić o obavezama iz antikorupcijskih zakona

7. decembar 2016.

Dana 6. decembra 2016. godine su predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, u saradnji sa partnerima iz nevladinog sektora, održali u  Nikšiću obuku na temu ”Nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona“.

U susret izborima za odbornike u SO Nikšić u prvom kvatralu naredne godine su službenik Agencije za sprječavanje korupcije i predstavnica nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju prezentirali obaveze organa vlasti u toku izborne kampanje koje su propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Dosljednom primjenom Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanje se doprinosi podizanju nivoa transparentnosti izbornog procesa, kao i prevenciji eventualnih zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe”, poručio je polaznicima obuke Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Anđelija Lučić, program koordinatorka Centra za demokratsku tranziciju ukazala je na važnost dosljedne i potpune primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u cilju izgradnje povjerenja u izborni proces, i predstavila aktivnosti, iskustva i izazove sa kojima se CDT susreo tokom praćenja primjene Zakona.

Predstavnicima lokalnih institucija su takođe predočene zakonske obaveze koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija (podnošenje Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, sukob interesa, pokloni i sponzorstva i donacije. Izlagač je bila načelnica Odsjeka za za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković.

Agencija za sprječavanje korupcije, u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, sprovodi edukativne antikorupcijske aktivnosti. Njihov cilj je sprovođenje svih zakonskih obaveza organa vlasti koje propisuju novi antikorupcijski propisi – Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakon o lobiranju.

Obuke su prevashodno namijenjene za starješine organa lokalnih uprava, starješine organa lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova iz opštine u kojoj se obuka realizuje, u cilju  podizanja transparentnosti rada javnog i privatnog sektora, daljeg jačanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije i smanjenja rizika od pojave korupcije. Do sada su održana predavanja u deset opština.

Predavanju u Nikšiću su prisustvovali predstavnici Skupštine Opštine,  Službe predsjednika Opštine, Službe glavnog administratora, Službe menadžera, Službe za unutrašnju reviziju, Uprave lokalnih javnih prihoda, Direkcije  za imovinu, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Sekretarijata za inspekcijski nadzor, Sekretarijata za finansije, Komunalne policije, Javno – komunalnog preduzeća, Službe zaštite i spasavanja, JP Parking servisa, JP Sportskog centra, JP Vodovoda i kanalizacije, JP Autobuska stanica, JU Muzeji i galerije, JU Stari grad, JU Zahumlje, Radio Televizije Nikšić, Turističke organizacije i Dnevnog centra Nikšić.   

Novosti