Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveza otvaranja posebnih žiro računa za finansiranje izborne kampanje za izbor odbornika u SO Herceg Novi

13. april 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte koji učestvuju u kampanji za izbor odbornika u SO Herceg Novi da su dužni da u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje otvore posebne žiro račune i o tome obavijeste Agenciju, te da taj račun ne mogu koristiti u druge svrhe. Sva sredstva namijenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na poseban račun, i sva plaćanja troškova izborne kampanje politički subjekti vrše sa tog računa.

Liste za učešće na izborima za odbornike u SO Herceg Novi su predali Crnogorska, Demokrate, Demokratska partija socijalista, Novska lista, GB Izbor, Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Građanska lista za Herceg Novi – Mišo Škobalj, Koalicija SDP-URA, Socijaldemokrate, Bokeljski demokratski savez i Demos.

Od navedenih subjekata, posebne žiro račune za finansiranje izborne kampanje su otvorili Crnogorska, Demokrate, Demokratska partija socijalista, Koalicija SDP i URA, i Socijaldemokrate. Agencija poziva ostale političke subjekte da u najkraćem roku otvore žiro račun. U suprotnom će Agencija preduzeti zakonom propisane mjere. 


Novosti