Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija počela realizaciju kontrola na terenu

20. oktobar 2017.

U cilju unapređenja transparentnosti i integriteta izbornog procesa, Agencija je počela sa sprovođenjem aktivnosti na terenu u cilju detaljne i sveobuhvatne kontrole finansiranja izborne kampanje i nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku kampanje za lokalne izbore u Prijestonici Cetinje i opštinama Mojkovac, Petnjica i Tuzi, opštini u okviru Glavnog grada.

Planirano je da subjekti kontrole budu 17 organa vlasti i pet političkih subjekata. Konačan broj subjekata kontrole će biti poznat nakon što svi politički subjekti koji namjeravaju da se kandiduju za učešće na izborima za Skupštinu Prijestonice Cetinje i skupštine opština Mojkovac, Petnjica i Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, predaju izborne liste opštinskim izbornim komisijama.

Prve aktivnosti na terenu u cilju nadzora nad poštovanjem odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija je sprovela u javnoj ustanovi KIC Malesija, a naredna kontrola je zakazana u prostorijama Opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada. O ovim, kao i kontrolnim aktivnostima koje budu preduzete u institucijama na teritorijama optina Mojkovac, Petnjica i Prijestonice Cetinje, Agencija će sačiniti izvještaje o sprovedenom nadzoru.

Sprovođenje kontrolnih aktivnosti od strane Agencije je predviđeno Planom  kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje i skupštinama opština Mojkovac i Petnjica, kao i Planom  kontrole i nadzora izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, koji će biti održani 26. novembra 2017. godine. 

Kontrolne aktivnosti Agencije na terenu podrazumijevaju uvid u dokumentaciju, odnosno neposredan uvid u poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju političkog subjekta, organa vlasti i drugog lica koji je subjekt kontrole, i kontrolu iste. 

Osim sprovođenja terenskih aktivnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona, i to kontinuiranim praćenjem i analizom izvještaja, informacija i podataka o poslovanju i aktivnostima obveznika Zakona dostavljenih redovno na sedmodnevnom ili petnaestodnevnom nivou tokom izborne kampanje, odnosno po zahtjevu Agencije. 

Ukoliko tokom sprovođenja kontrole ili nadzora Agencija pribavi podatke koji upućuju na nepravilnosti ili kršenja zakona, u roku od 15 dana od dana uočene nepravilnosti ili kršenja zakona će sačiniti Izvještaj o izvršenoj kontroli ili nadzoru i ostaviti rok za izmjenu ili dopunu dokumentacije, odnosno pokrenuti prekršajni postupak, podnijeti prijavu ili inicijativu nadležnom organu na dalje postupanje. 

U slučaju podnijetih prigovora, Agencija će pristupiti utvrđivanju činjenica, okolnosti i navoda iz prijave putem izjašnjenja i uvidom u dokumentaciju subjekta prijave, odnosno postupiti po svim podnijetim prigovorima u skladu sa svojim nadležnostima. O svim rezultatima sprovedenih aktivnosti u toku izborne kampanje, Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost.


Novosti