Agencija za sprječavanje korupcije

Održana TAIEX radionica 'Izrada IT procedura u ASK'

Radionica će doprinijeti podizanju nivoa sajber bezbjednosti u Agenciji kroz ispunjavanje preporuka EU eksperta u narednom periodu.
29. januar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije, uz podršku EU Delegacije, organizovala je od 22-26. januara TAIEX radionicu ”Izrada IT procedura za informacioni sistem i upravljanje podacima”. 

TAIEX ekspert Giuseppe Caristena upoznao je službenike Odjeljenja za informacione tehnologije sa izazovima i prijetnjama u sajber prostoru, te načinima za postupanje u kriznim situacijama, poput ”Paketa za sajber bezbjednost Evropske Komisije”, objavljenim u 2017. kao i sa EU Direktivom o bezbjednosti mreže i informacionih Sistema (NIS Directive). On je pozitivno ocijenio opremljenost Agencije informatičkim alatima i uređajima za informacionu bezbjednost, ukazujući na potrebu za izradu IT procedura, te omogućavanja kontinuiranih obuka na ovu temu za zaposlene u Odjeljenje za informacione tehnologije.

Radionica će doprinijeti podizanju nivoa sajber bezbjednosti u Agenciji kroz ispunjavanje preporuka EU eksperta u narednom periodu. 

Arhiva novosti