Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje povodom izvještaja TI o percepciji korupcije

Saopštenje za medije povodom Izvještaja Transparency International-a o Indeksu percepcije korupcije za 2016. godinu
25. januar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije redovno prati relevantne studije i izvještaje međunarodnih organizacija kada je u pitanju borba protiv korupcije u Crnoj Gori, među kojima posebno mjesto zauzimaju godišnji Izvještaji Transparency International-a o Indeksu percepcije korupcije. Transperency international je nevladina organizacija, sa sjedištem u Berlinu, koja prati i objavljuje korporativnu i političku korupciju u međunarodnom razvoju, i objavljuje godišnji indeks percepcije korupcije, kao uporedne liste korupcije u svetu za 176 država.

Prema najnovijem Izvještaju, Crna Gora je u 2016. godini na listi Transparency International-a zauzela 64. mjesto, sa indeksom percepcije korupcije 45, što je do sada najbolji indeks naše države u godišnjim izvještajima ove organizacije. Poređenja radi, u 2015. indeks percepcije korupcije je bio 44, a 2014. godine 42.

U poslednjih nekoliko godina Crna Gora je napravila značajan napredak na listi Transparency International-a u odnosu na prvo istraživanje kojim je obuhvaćena nakon obnove nezavisnosti, koje je objavljeno 2007. godine, a prema kojem je bila na 84 mjestu, sa indeksom 3.3 (33 prema sadašnjoj metodologiji).

Konstantan rast indeksa percepcije korupcije ukazuje na višegodišnji proces konstantnog pada percepcije korupcije u Crnoj Gori, dok sa druge strane, pad sa 61. na 64. mesto na listi država nije drastičan i ne predstavlja trend, već je uzrokovan vanjskim faktorima kao što su kretanja u nekim  drugim zemljama, a ne porastom percepcije korupcije.

Bolji indeks percepcije korupcije u Izvještaju Transparency International-a je jasan pokazatelj napretka Crne Gore u suzbijanju korupcije što, između ostalog pokazuje i pozicioniranje naše države među zemlje sa najmanjim indeksom u okruženju. 

Tako je Crna Gora u odnosu na zemlje regiona u novom Izvještaju bolje rangirana u odnosu na Srbiju (72. mjesto, CPI 42), Albaniju i Bosnu i Hercegovinu (dijele 83. mjesto, CPI 39), Makedoniju (90. mjesto, CPI 37) i Kosovo (95. mjesto, CPI 36). Takođe, Crna Gora je bolje rangirana i ima bolji indeks percepcije korupcije i od pojedinih članica Evropske Unije, kao što su Grčka i Bugarska.

Bolji indeks je rezultat predanog rada nadležnih državnih organa u borbi protiv korupcije na preventivnom i represivnom planu, ali i jasan pokazatelj da svi akteri uključeni u borbu protiv korupcije moraju nastaviti sa efikasnim sprovođenjem antikorupcijskih nadležnosti u cilju daljeg poboljšanja indeksa percepcije korupcije.

Navedeni nalazi usmjeravaju i podstiču još stručniji i odgovorniji rad na izgradnji društvene svijesti o štetnosti korupcije, afirmaciji otvorenosti i transparentnosti institucija, aktivnog učešća građana i civilnog sektora u jačanju znanja, etike i integriteta na svim nivoima, što sve doprinosi razvoju društva netolerantnog na korupciju.

Agencija će nastaviti da potpuno transparentno, odlučno i neselektivno primjenjenjuje sve mjere iz Zakona o sprječavanju korupcije i drugih propisa iz njene nadležnosti. Cilj Agencije je jasan i nepromijenjen -  dosljedno sprovođenje svih zakonskih obaveza, dalje jačanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije, podizanje transparentnosti rada javnog i privatnog sektora, sa ciljem smanjenja rizika od pojave korupcije i sve boljih rezultata u narednim istraživanjima relevantnih međunarodnih organizacija.

Novosti