Agency for Prevention of Corruption

Decisions and Files

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 date: 11/22/2018 published: 11/23/2018
 date: 11/22/2018 published: 11/23/2018
 date: 11/22/2018 published: 11/23/2018
 date: 11/21/2018 published: 11/21/2018
 date: 11/07/2018 published: 11/08/2018
 date: 11/07/2018 published: 11/07/2018
 date: 11/06/2018 published: 11/06/2018
 date: 10/29/2018 published: 10/29/2018
 date: 09/25/2018 published: 10/22/2018
 date: 10/03/2018 published: 10/10/2018

Decisions and Files