Agencija za sprječavanje korupcije

Odluke i akta

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 datum: 31.05.2016. objavljen: 3.06.2016.
 datum: 31.05.2016. objavljen: 3.06.2016.
 datum: 31.05.2016. objavljen: 3.06.2016.
 datum: 26.05.2016. objavljen: 30.05.2016.
 datum: 25.05.2016. objavljen: 30.05.2016.
 datum: 19.05.2016. objavljen: 30.05.2016.
 datum: 18.05.2016. objavljen: 30.05.2016.
 datum: 18.05.2016. objavljen: 30.05.2016.
 datum: 16.05.2016. objavljen: 17.05.2016.
 datum: 16.05.2016. objavljen: 17.05.2016.

Odluke i akta