Agency for Prevention of Corruption

Decisions and Files

Provjera osnova sticanja imovine vrijednosti preko 5000,00 eura

Okončani postupci provjere uvećanja imovine i prihoda vrijednosti preko 5000,00 eura i dostavljanje  detaljnih podataka o osnovima stica nja u skladu članom 30 Zakona o  sprječavanju  korupcije („Službeni list CG“ br. 53/14)  i članom 41 Pravila o  radu  Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera („Službeni list CG“, br. 4/16).

Postupci su okončani Zaključcima i istima je utvrđeno da su javni funkcioneri u skladu sa zakonskim odredbama dostavili detaljne podatke o osnovu sticanja i izvorima sredstava  za  imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 5000,00 eura

 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/23/2021 published: 11/23/2021
 

 date: 11/22/2021 published: 11/22/2021
 

 date: 11/22/2021 published: 11/22/2021

Decisions and Files