Agencija za sprječavanje korupcije

ASK objavila video uputstva za popunjavanje i slanje izvještaja o donacijama i sponzorstvima i izvještaja o poklonima

Organi vlasti su dužni da do kraja marta dostave izvod iz evidencije poklona, kao i pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa njima.
21. mart 2024.

Posvećena edukativnoj funkciji, Agencija za sprječavanje korupcije je izradila i na svojim nalozima na društvenim mrežama objavila video uputstva za popunjavanje i slanje izvještaja o donacijama i sponzorstvima i izvještaja o poklonima.

Pored video uputstava, korisnicima su dostupna i tekstualna uputstva.

Agencija podsjeća organe vlasti da su dužni da do kraja marta dostave izvod iz evidencije poklona, kao i pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa njima.