Agencija za sprječavanje korupcije

ASK učestvovao na seminaru o osnaživanju učešća sindikata u radu javne uprave

15. mart 2024.

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), načelnica Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije Milica Popović, učestvovala je kao predavač na seminaru “Antikoruptivni propisi”, koji su od 14. do 16. marta u Podgorici organizovali Sindikat državnih službenika i namještenika Crne Gore (SDSNCG) i Solidarity centar, najveća međunarodna organizacija posvećena pravima radnika sa sjedištem u SAD.

Govoreći na temu antikorupcijske procjene propisa, Popović je apostrofirala značaj eliminisanja korupcijskih rizika koji su sadržani u normama, budući da upravo takvi rizici mogu proizvesti veliku društvenu štetu otvarajući normativni prostor kako za pojedinačne zloupotrebe, tako i za sistemsku korupciju.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Osnaživanje učešća sindikata u radu javne uprave u cilju sužavanja okvira za koruptivne i nedozvoljene uticaje“, koji SDSNCG sprovodi uz podršku Solidarity centra, sa ciljem jačanja unutrašnjih kapaciteta Sindikata u pogledu primjene antikorupcijskih zakonskih normi. Događaj je imao za cilj izradu Mape procedura i instituta sa rizikom od korupcije u koje treba da bude uključen sindikat. Mapa bi trebalo da doprinese rasvjetljavanju obaveza poslodavaca u javnoj upravi prema sindikatu, da promoviše rad javne uprave uz poštovanje najviših standarda integriteta i profesionalizma i omogući bolju implementaciju propisa.

Učešće predstavnice ASK na seminaru nastavak je saradnje koju je ASK uspostavila sa SDSNCG u januaru, kada su dogovoreni početni koraci na uključivanju Sindikata u aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje upravljanja rizicima od korupcije.

Novosti