Agencija za sprječavanje korupcije

Napredak Crne Gore na listi Transparensi internešenela

Agencija za sprječavanje korupcije poziva donosioce odluka i nosioce najviših državnih funkcija sve tri grane vlasti da, uvažavajući nezavisnost i samostalnost naše institucije, zajednički djelujemo u borbi protiv korupcije, unapređujemo institucionalni, zakonodavni i strateški okvir i afirmišemo načela integriteta, vladavine prava i dobrog upravljanja.
30. januar 2024.

U izvještaju međunarodne nevladine organizacije Transparensi internešenel (Transparency International, TI) za 2023. godinu, objavljenom 30. januara, Crna Gora je svrstana na 63. mjesto liste kojom je obuhvaćeno 180 zemalja svijeta, sa indeksom percepcije korupcije (CPI) 46. Po tom parametru, jedina je država Zapadnog Balkana bolja od svjetskog prosjeka (43).

U odnosu na prošlogodišnji izvještaj, koeficijent Crne Gore je uvećan za jedan indeksni poen, a položaj je za dvije pozicije bolji.

Indeks percepcije korupcije, koji je TI prvi put objavio 1995, na godišnjem nivou rangira države po njihovom percipiranom nivou korupcije u javnom sektoru, u skladu sa stručnim procjenama i istraživanjima javnog mnjenja. Prema usvojenoj metodologiji, 100 predstavlja najniži, a 0 najviši nivo percipirane korupcije.

„Pravda i efikasna vladavina prava su od suštinskog značaja za sprečavanje i zaustavljanje korupcije i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Oni čine kamen temeljac demokratije i predstavljaju oličenje pojmova pravičnosti i odgovornosti. Nekažnjivost za korupciju – kada se ljudi koji zloupotrebljavaju svoju moć ne suočavaju sa posljedicama za štetu koju čine – suština je nepravde i neuspjeha vladavine prava“, navedeno je u zvaničnom saopštenju na sajtu TI.

U poređenju sa državama Zapadnog Balkana, Crna Gora je u izvještaju TI ispred Sjeverne Makedonije (76. pozicija, CPI 42), Kosova (83. mjesto, CPI 41), Albanije (98. na listi, CPI 37), Srbije (104, CPI 36), te Bosne i Hercegovine (108, CPI 35). Naša država ima bolji indeks percepcije korupcije i od dvije članice Evropske unije, Bugarske (67. mjesto, CPI 45) i Mađarske (76. mjesto, CPI 42), a poravnata je sa Rumunijom.

Crna Gora je prvi put obuhvaćena istraživanjem 2007. godine, kada je zauzimala 84. poziciju, sa indeksom 3.3 (33 prema sadašnjoj metodologiji).

„Korupcija će nastaviti da napreduje sve dok pravosudni sistemi ne budu mogli da kazne prekršaje i drže vlade pod kontrolom“, rekao je predsjedavajući TI Fransoa Valerijan. „Kada se pravda kupuje ili se politički miješa u nju, ljudi su ti koji pate. Lideri bi trebalo da u potpunosti ulažu i garantuju nezavisnost institucija koje podržavaju zakon i bore se protiv korupcije.“

Na tragu njegove poruke, Agencija za sprječavanje korupcije poziva donosioce odluka i nosioce najviših državnih funkcija sve tri grane vlasti da, uvažavajući nezavisnost i samostalnost naše institucije, zajednički djelujemo u borbi protiv korupcije, unapređujemo institucionalni, zakonodavni i strateški okvir i afirmišemo načela integriteta, vladavine prava i dobrog upravljanja.

Agencija će, kao središnje preventivno antikorupcijsko tijelo, posvećeno pružati puni doprinos snaženju pravne države, kao i poštovanju i promovisanju vrijednosti koje omogućavaju napredak našoj zajednici i približavaju je članstvu u Evropskoj uniji.

Novosti