Agencija za sprječavanje korupcije

Do kraja marta dostaviti izvode iz evidencije poklona i izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama

Djelujući preventivno, na temelju svojih zakonskih nadležnosti, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava organe vlaste o njihovoj zakonskoj obavezi da podnesu izvode iz evidencije poklona i izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama.
18. januar 2024.

Članom 19 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da je organ vlasti dužan da izvod iz evidencije poklona koju vodi dostavi Agenciji do kraja marta tekuće za prethodnu godinu. Član 22 stav 1 Zakona propisuje obavezu organa vlasti da do kraja marta tekuće za prethodnu godinu dostavi Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa njima.

Posvećena zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice.

Novosti