Agencija za sprječavanje korupcije

Održana obuka za službenike MUP-a i Uprave policije

18. decembar 2023.

Predstavnice Agencije za sprječavanje korupcije održale su 18. decembra obuku za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije „Mjere o uzbunjivanju u policiji – podizanje svijesti i procedure uzbunjivanja”.

Službenica Odsjeka za integritet i lobiranje Gordana Đurašković polaznicima obuke je govorila na temu integriteta u javnoj upravi, dok je službenica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Snežana Đuretić predavala na temu procedura postupanja po prijavama zviždača i zaštite zviždača.

Obuka je organizovana u cilju realizacije GRECO preporuke u okviru V kruga evaluacije, koja predviđa da se postojeće mjere o uzbunjivanju u policiji ojačaju podizanjem svijesti i razvojem obuke o procedurama uzbunjivanja.

Novosti