Agencija za sprječavanje korupcije

Nakon izmjena Zakona o popisu, članovi popisnih komisija nemaju status javnih funkcionera

Članovi popisnih komisija nijesu izabrana, imenovana ili postavljena lica u smislu člana 3 Zakona o sprječavanju korupcije.
5. decembar 2023.

Imajući u vidu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je stupio na snagu 28. novembra 2023. godine, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava javnost da članovi popisnih komisija u jedinicama lokalnih samouprava nemaju status javnih funkcionera.

Pomenutim izmjenama Zakona određeno je da se popisna komisija obrazuje za svaku jedinicu lokalne samouprave, a da odluku o obrazovanju donosi direktor Uprave za statistiku. Iz toga proizilazi da članovi komisija nijesu izabrana, imenovana ili postavljena lica u smislu člana 3 Zakona o sprječavanju korupcije.

Novosti