Agencija za sprječavanje korupcije

Sa mladima Nikšića o ulozi ASK u sprečavanju korupcije

28. jul 2023.


Načelnik Odsjeka za edukacije, istraživanja, kampanje i analitiku Goran Durutović bio je predavač na obuci za učesnike projekta “Building Resilience Through Information”, održanoj 28. jula u Omladinskom klubu Nikšić, u organizaciji NVO Mladiinfo Montenegro i Portal Mladi Nikšića.

Durutović je polaznike upoznao sa ulogom i nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije kao krovne preventivne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na načine na koje se Agenciji mogu prijaviti sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Dio predavanja odnosio se na metode osmišljavanja i sprovođenja antikorupcijskih kampanja, kao najučinkovitijeg alata za informisanje opšte javnosti o načinima prijavljivanja korupcije i podsticanje i ohrabrivanje građana da korupciju prijave nadležnim organima i institucijama.

Projekat, čija su glavna ciljna grupa mladi iz Nikšića, ima za cilj da utiče na smanjenje kriminala i korupcije među mladima, prije svega kroz podizanje svijesti o tome na koji način mogu efikasno koristiti medije kao alat. Saradnja sa Agencijom imala je za cilj da se mladi informišu o preventivnoj ulozi ASK u sprečavanju korupcije, te o tome na koji način mogu da prepoznaju korupciju i kako da je prijave. U obučavanju su učestvovali i drugi državni organi i institucije sa antikorupcijskom agendom.

Projekat “Building Resilience Through Information” finansiraju OEBS, Vlada Republike Italije i Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Novosti