Agencija za sprječavanje korupcije

Reagovanje na tekst u ND Vijesti: Za ASK vladavina prava je neprikosnovena

Maliciozni su natpisi da pokrećemo postupke zbog bezvrijednih stvari. Postupci se pokreću u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, koji ne oslobađa javne funkcionere odgovornosti ukoliko su zaboravili da prijave dio svoje imovine.
11. jun 2022.

Reagovanje Agencije za sprječavanje korupcije na tekst pod naslovom „Poslanici mogu u dvije fotelje – zakonodavnu i izvršnu“, objavljen na 3. strani izdanja ND Vijesti za 10. jun 2022. godine

Agencija za sprječavanje korupcije se prema svim javnim funkcionerima odnosi na isti način, uz poštovanje njihovih ustavom i zakonom zagarantovanih prava. Zakon o sprječavanju korupcije ne zabranjuje poslanicima i odbornicima da mogu da obavljaju određene funkcije izvan javne uprave. Kabinet predsjednika Crne Gore, u kome je javni funkcioner Petar Ivanović savjetnik, zakon ne prepoznaje kao dio državne uprave. Agencija je, prema tome, i u njegovom, kao i u svakom drugom slučaju postupila zakonito, a sasvim je drugo pitanje da li ta odredba u zakonskom tekstu odgovara međunarodnim antikorupcijskim standardima i da li je treba mijenjati.

Agencija ne donosi odluke sračunate na prikupljanje političkih poena. Naš jedini interes je vladavina prava i naše djelovanje je utemeljeno u zakonodavnom okviru. Podsjetićemo da je baš pod upravom novog rukovodstva Agencija izašla sa mišljenjem da su savjetnici predsjednika Crne Gore javni funkcioneri.

Svi oni za koje se osnovano sumnja da su prekršili antikorupcijske zakone biće procesuirani, bez obzira na to da li se nekom sviđa ili ne.

Maliciozni su natpisi da pokrećemo postupke zbog bezvrijednih stvari. Postupci se pokreću u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, koji ne oslobađa javne funkcionere odgovornosti ukoliko su zaboravili da prijave dio svoje imovine.

Oni koji smatraju da su kažnjeni za sitnice, mogu jednostavno da ih poklone državi. To se do sada ni u jednoj prilici nije desilo, niti se ijedan javni funkcioner odrekao imovine za koju je ustanovljeno da je nije prijavio.

Uvjereni smo da kroz naš rad javnost prepoznaje, kao što su to uradili i partneri na putu evropskih integracija, da je za Agenciju za sprječavanje korupcije vladavina prava neprikosnovena, a ne želje različitih političkih struktura i centara moći. I deklarativno i u praksi smo pokazali da smo u stanju da se odupremo pritiscima, ma sa kojih strana dolazili, i da sačuvamo institucionalnu nezavisnost. Tako će i ostati.

Novosti