Agencija za sprječavanje korupcije

Poziv za blagovremeno dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini

Obavještenje javnim funkcionerima i državnim službenicima o obavezi podnošenja redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini
10. mart 2022.

Kao prihvaćeni standard u većini zemalja koje sprovode preventivne antikorupcijske mjere, obaveza javnih funkcionera da prijavljuju svoje prihode i imovinu je značajan mehanizam u borbi protiv korupcije, kojim se doprinosi jačanju povjerenja građana u javnu upravu.

Prema evidenciji Agencije za sprječavanje korupcije, čija zakonska nadležnost je da prikuplja i provjerava izvještaje o prihodima i imovini, u Crnoj Gori ima preko 6.000 javnih funkcionera i onih državnih službenika koji prijavljuju imovinu na osnovu odredaba Zakona o sprječavanju korupcije i posebnih zakona (Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o carinskoj službi, Zakona o javnim izvršiteljima i Zakona o notarima). Njihova obaveza je da najkasnije do 31. marta 2022. godine dostave Agenciji redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini za 2021.

Do 10. marta primljeno je oko 1.000 imovinskih kartona. Prepoznajući praksu iz ranijih godina, kada je većina izvještaja stizala u završnim danima marta, što je u priličnoj mjeri komplikovalo rad njenih nadležnih odjeljenja i ugrožavalo poštovanje zakonom uređenih rokova, Agencija poziva zakonske obveznike da ne čekaju krajnji termin za ispunjenje obaveza.

Blagovremenim dostavljanjem izvještaja o prihodima i imovini podržava se snaženje integriteta u vršenju javne funkcije i pomaže Agenciji da efikasnije obavlja svoju zakonsku ulogu. Ujedno, ubrzava se proces kontrole i objave izvještaja na internet stranici Agencije.

Kratko uputstvo o preuzimanju obrazaca i proceduri dostavljanja izvještaja možete pronaći nalinku.

Za sve dodatne informacije, korisnici se mogu obratiti Agenciji, koja ostaje privržena svojoj preventivnoj i edukativnoj funkciji.

Novosti