Agencija za sprječavanje korupcije

ASK izradila Analizu propisa na nivou državne uprave u cilju unapređenja rješenja sprečavanja sukoba interesa

2. mart 2022.

Kao preuzetu obavezu iz Dinamičkog plana aktivnosti koje vode do ispunjenja privremenih mjerila u Poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava, Agencija za sprječavanje korupcije je izradila Analizu propisa na nivou državne uprave u cilju unapređenja rješenja sprečavanja sukoba interesa.

U ovoj fazi, obrađena je uređenost oblasti sukoba interesa državnih službenika i namještenika.

Cilj Analize bio je da dâ smjernice za nadogradnju zakonskog okvira koji uređuje politiku sprječavanja sukoba interesa na nivou državne uprave, kako bi finalno sprovođenje te politike uticalo na jačanje integriteta i povećanje povjerenja javnosti u državnu upravu.

Prepoznavanje rizika koji ugrožavaju kako integritet institucija, tako i državnih službenika, kao i identifikovanje situacija u kojima može doći do potencijalnog i stvarnog sukoba interesa, značajno je zbog afirmacije integriteta rada institucija i njihovih službenika, a time i zadovoljenja najstrože kontrole javnosti. Iako javni funkcioneri i službenici moraju biti svjesni mogućeg sukoba interesa, institucije snose odgovornost za djelotvornost primjene politika koje regulišu sukob interesa. Zbog toga, procedure za identifikaciju i upravljanje situacijama sukoba interesa moraju biti jasne, a svijest i razumijevanje o politici sukoba interesa obezbjeđeni. Na taj način bi zaposleni znali šta se od njih očekuje prilikom prepoznavanja i prijavljivanja sukoba interesa, dok bi se prekršajima postavljenim uz konkretnu sankciju uključujući i disciplinske mjere, postigao odvraćajući efekat za ovakvo ponašanje.

Pored toga, moraju postojati i nadležna tijela koja će pratiti kako dosljedan proces donošenja odluka, tako i efikasnost njihovog sprovođenja, jer neriješeni sukobi interesa za direktnu posljedicu imaju zloupotrebu položaja.

Zbog svega toga, Agencija je procijenila je da je neophodno analizirati propise koji uređuju ovu oblast, sa posebnim osvrtom na sve one grupe zaposlenih u rizičnim područjima, kao i područjima koja su predmet posebne pažnje javnosti i medija.

Predmet Analize su tekstovi Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, Zakona o javnim nabavkama, Pravilnika o evidenciji i Metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki, Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Zakona o unutrašnjim poslovima, Kodeksa policijske etike, Zakona o odbrani, Zakona o Vojsci Crne Gore, Uredbe o Listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, Zakona o carinskoj službi, Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Analiza je dostavljena Skupštini i Vladi Crne Gore, kao i ministarstvima koja su nadležna za praćenje i primjenu analiziranih propisa.

Agencija za sprječavanje korupcije očekuje od njih da prilikom pripreme i donošenja propisa, imajući u vidu preporuke, unaprijede zakonske tekstove i time daju doprinos vladavini prava i snaženju integriteta javne uprave.

Novosti