Agencija za sprječavanje korupcije

Podaci za I kvartal 2020. godine o postupcima koje je pokrenula ASK

31. jul 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši kontrolu primjene odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju, i pokreće upravne i prekršajne postupke za kršenje tih zakona, kao i druge zakonom propisane postupke.

Na osnovu pokrenutih upravnih postupka prema javnim funkcionerima, u kojima je utvrđivala kršenje zakona u oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je u periodu januar-mart donijela 15 Odluka, od kojih je u 10 predmeta utvrđeno kršenje zakona.

Nadalje, osim što pokreće upravne postupke, Agencija postupa i daje Mišljenja na zahtjev javnih funkcionera ili organa vlasti u kojem javni funkcioneri vrše funkciju, prije imenovanja ili u toku vršenja iste, a u interesu sprečavanja da dođe do sukoba interesa u vršenju javne funkcije.

Postupajući po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, Agencija je u navedenom periodu dala 32 Mišljenja o sukobu interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija. Svi javni funkcioneri su postupili po datim Mišljenjima, koja su obavezujuća za javne funkcionere.

Na osnovu Mišljenja i donešenih Odluka Agencije za sprječavanje funkcije podnijeto je 12 ostavki sa javne funkcije od strane 12 javnih funkcionera, a još pet javnih funkcionera su podnijeli ostavke na dužnosti koje su obavljali u privrednim društvima.

Dodatno, na osnovu Odluka kojima je Agencija utvrdila kršenje zakona, organi vlasti koji imenuju javnog funkcionera su izrekli jednu mjeru opomene, a u jednom slučaju je odgođeno izricanje mjere do okončanja upravnog spora, odnosno do pravosnažnosti odluke Agencije.

Detaljniji podaci o ostavkama na osnovu Mišljenja i Odluka se nalaze u Tabeli 1.

Podaci o razrješenjima i ostalim mjerama koje su izrekli organi su dostupni u Tabeli 2.

Jedan od ključnih antikorupcijskih mehanizama koje implemetira Agencija za sprječavanje korupcije je objavljivanje i kontrola izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, čime se obezbjeđuje transparentnost vršenja javne funkcije i daje mogućnost javnosti da Agenciji podnosi inicijative usljed saznanja za eventualna kršenja zakona.

Agencija je u ovoj oblasti, na osnovu pokrenutih upravnih postupaka, donijela 7 Odluka, od kojih su u 4 slučaja utvrđena kršenja zakona.

Podaci o mjerama koje su izrekli organi vlasti koji imenuju javnog funkcionera na osnovu Odluka Agencije su dostupni u Tabeli 3.

Dodatno, zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u navedenim oblastima (i u svim drugim oblastima koje uređuje ovaj zakon-planovi integriteta, zviždači itd), kao i odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija je nadležnim sudovima za prekršaje u navedenom periodu podnijela 39 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Ukupan iznos novčanih sankcija koje su izrekli sudovi je 18.510€, a realizovani su i prekršajni nalozi koje je izrekla Agencija u iznosu od 270€.

Detaljni podaci o prekršajnim postupcima su u Tabeli 4.