Agencija za sprječavanje korupcije

Presude Upravnog suda

11. jun 2020.

Savjet ASK je na 22. sjednici održanoj 29. maja 2020. inicirao objavljivanje konačnih odluka Upravnog suda po tužbama na odluke ASK, sa propratnom dokumentacijom.

Presude Upravnog suda i Odluke ASK na koje se presude odnose su na linkovima:

PRESUDA 1

PRESUDA 2

Novosti