Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 83. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

29. novembar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o realizaciji Godišnjeg plana kontrole izvještaja o prihodima i imovini.

Konstatovano da je shodno donijetom Godišnjem planu provjera za 2022 godine, Agencija u potpunosti realizovala I fazu kontrole i izvršila administrativno tehničku obradu svih pristiglih Izvještaja.

Godišnjim planom predviđena je kontrola oko 1.330 izvještaja o prihodima i imovini u pogledu tačnosti i potpunosti dostavljenih podataka te utvrđivanja ostalih kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcija i to sledećih kategorija:

 • Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik Vlade Crne Gore, svi ministri, svi generalni sekretari i zamjenici generalnog sekretara
 • Svi poslanici
 • Svi državni sekretari, šefovi kabineta, sekretari ministarstva, savjetnici predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade i predsjednika Skupštine
 • Svi članovi Sudskog i Tužilaškog savjeta
 • Polovina od ukupnog broja generalnih direktora direktorata u ministarstvima
 • Direktor Uprave policije i pomoćnici direktora Uprave policije
 • Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, guverner Centralne banke Crne Gore
 • Svi članovi Državne revizorske institucije
 • Svi predsjednici sudova i rukovodioci državnih tužilaštava, Vrhovni državni tužilac
 • Polovina od ukupnog broja sudija
 • Polovina od ukupnog broja državnih tužilaca i specijalnih tužilaca
 • Polovina svih lica koje postavlja/bira Skupština Crne Gore (izuzev prethodno pobrojanih kategorija)
 • Dvadesetina direktora obrazovnih ustanova
 • Polovina direktora zdravstvenih ustanova
 • Desetina rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica u državnom vlasništvu
 • Dvadesetina lica koje bira/postavlja Vlada (izuzev prethodno pobrojanih kategorija)
 • Polovina od ukupnog broja ambasadora
 • Svi predsjednici opština i gradonačelnici, zamjenici predsjednika i gradonačelnika
 • Dvadesetina od ukupnog broja funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja lolana uprava
 • Svi predsjednici Skupština opština/Glavnog grada/Prijestonice i sekretari Skupština opština/Glavnog grada/Prijestonice
 • Desetina od ukupnog broja odbornika u lokalnom parlamentu
 • Desetina rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova ili drugih pravnih lica osnovanih od strane lokalne uprave
 • Dvadesetina od ukupnog broja lokalnih funkcionera koje bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine
 • Desetina od ukupnog broja funkcionera koji u tekućoj godini stupaju na funkciju, odlaze sa funkcije u toj godini, predaju godišnji i dvogodišnji izvještaj po prestaku funkcije
 • Desetina od ukupnog broja državnih službenika
 • Svi pristigli izvještaji koji se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura.

Tokom 2022. godine, Agencija je pokrenula postupak kontrole Izvještaja o prihodima i imovini za 1807 javnih funkcionera od čega je po Godišnjem planu kontrola pokrenuta za 1744 izvještaja, na zahtjev drugog državnog organa 4, na zahtjev pravnog ili fizičkog lica 16, na anoniman zahtjev 14 i po službenoj dužnosti 29 izvještaja.

Izvršena je kontrola 1512 izvještaja od čega u skladu sa godišnjim planom 1472, na zahtjev drugog državnog organa 3, na zahtjev pravnog ili fizičkog lica 12, na anoniman zahtjev 13 i po službenoj dužnosti 12.

Imajući u vidu da je godišnjim planom kontrole za 2022 godinu predviđena kontrola oko 1330 izveštaja o prihodima i imovini a da je već okončana kontrola 1472 izvještaja to je postotak kontrole dostigao 110,7%.

Agencija je u II kvartalu tekuće godine započela i dodatnu provjeru izvještaja o prihodima i imovini za 20 odabranih funkcionera polazeći od osjetljivosti oblasti/subjekata i funkcije/položaja koju javni funkcioner vrši, a u skladu sa preporukama eksperta Savjeta Evrope.

Godišnjim planom za 2022 godinu broj 1.330 izvještaja, što je za 50,47% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj okončanih kontrola izvještaja o prihodima o imovini ove godine veći za 51,13% (2021 – 974, 2022 – 1472).

Na osnovu kontrole, pokrenuta su 403 upravna postupka protiv javnih funkcionera zbog postojanja eventualnog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, dok će u odnosu na ostale izvještaje javnih funkcionera u kojima postoje eventualna kršenja odredbi Zakona upravni postupak biti pokrenut do kraja marta 2023. godine.

U sklopu druge tačke dnevnog reda, razmatrana je realizacija polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju tekućeg budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2022. godinu.

Konststovano je da se Budžet realizuje predviđenom dinamikom. Budžet Agencije za 2022. godinu iznosi 1.805.373,44 eura, dok plan za 6 mjeseci iznosi 882.179,34 eura, od čega je utrošeno 621.933,68 eura (procenat izvršenja je 70,50). Bitno je napomenuti da je zbog raspisavanja lokalnih izbora u 14 opština, saglasno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, mjesečna potrošnja budžetskih sredstava ASK bila ograničena planom potrošnje koji je utvrdilo Ministarstvo finansija za sve potrošačke jedinice.

Novosti