Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 82. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

8. novembar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na 82. sjednici donio zaključke u odnosu na:

  • Prijavu za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na korupciju, broj: 00 – 2100,
  • Zahtjev za skidanje oznake tajnosti „interno“ u predmetu br. 03-02-46-21, broj: 00 – 2101, kao i
  • Zahtjev za zaštitu zviždača, broj: 00 – 2102.

Novosti