Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 80. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

11. oktobar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je razmatrao Informaciju o preventivnim aktivnostima Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera u dijelu implementacije odredbi koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa i poštovanje ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Konstatovano je da se proaktivnim djelovanjem postižu mjerljivi rezultati u pogledu otkrivanja i sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, i oharabrio nastavak takve prakse Agencije.

Agencija je od početka 2022. godine, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 169 mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, koja su obavezujuća za javne funkcionere.

Mišljenja su se prije svega odnosila na situacije u kojima može da se nađe javni funkcioner u toku vršenja javne funkcije: sukob interesa i izuzeće u raspravi i odlučivanju, ograničenja u vršenju funkcija, obavljanje nespojivih funkcija i poslova, članstvo u organima upravljanja i nadzornim organima, članstvo u radnim tijelima, primanje naknada, kao i na ograničenja po prestanku funkcije, zaključenju ugovora, primanje sponzorstava i donacija, status javnih funkcionera.

Nakon datih mišljenja Agencije, tokom 2022. godine podnijeto je 16 ostavki javnih funkcionera, i to: 11 ostavki na javne funkcije odbornika u lokalnim parlamentima, jedna ostavka na članstvo u savjetodavnom tijelu javnog preduzeća, kao i po jedna ostavka na članstvo u organu upravljanja javnog preduzeća, na funkciju pomoćnika izvršnog direktora u javnom preduzeću, na članstvo u radnom tijelu Vlade, kao i na članstvo u komisiji državnog organa.

Novosti