Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 78. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

26. septembar 2022.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je utvrdio Nacrt programskog budžeta Agencije za 2023. godinu, koji je projektovan na iznos od 2.290.000,00 eura.

U postupku planiranja i utvrđivanja sredstava potrebnih za rad u narednoj godini, uzeti su u obzir planirani razvoj, smjernice za dalje institucionalno i kadrovsko jačanje Agencije, kao i činjenica da će se u 2023. održati izbori za predsjednika Crne Gore i za lokalne skupštine u jednom broju crnogorskih opština.

Novosti