Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za medije

25. januar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća Ministarstvo finansija, odnosno organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija da su, shodno članu 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dužni da do 31. januara 2016. godine, donesu i objave na svojoj internet stranici, Odluku o visini budžetskih sredstava koje pripadaju svakom pojedinačnom političkom subjektu u 2016. godini u cilju finansiranja njihovog redovnog rada.

Podsjećamo da član 11 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,6% planiranog tekućeg budžeta za godinu za koju se budžet donosi, dok za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine, Glavnog grada i Prijestonice iznose 1,1% planiranog tekućeg budžeta. 

Izuzetno, za opštine čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštini opštine iznose od 1,1% do 3% planiranog tekućeg budžeta. Ta sredstva se, u visini od 20%, raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini, odnosno skupštinama opština, a ostalih 80% sredstava, srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

Nepostupanje po članu 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.

Novosti