Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za medije

25. januar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su, shodno članu 12 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da do 31. januara 2016. godine, donesu Odluku o visini članarine za 2016. godinu i dostave je Agenciji (adresa Agencije je Rimski trg 46, Podgorica).

Politički subjekti koji članarinu, kao izvor finansiranja, ne planiraju za 2016. godinu, obavezni su da u propisanom roku usvoje odluku o neplaćanju članarine i o tome obavijeste Agenciju.   

Nepostupanje po članu 12 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.

Novosti