Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće ASK na konferenciji o unapređenju integriteta izbora u BiH

11. jul 2023.

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije Nevena Stevanović, samostalna savjetnica u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, učestvovala je kao panelista na konferenciji „Unapređenje integriteta izbora”, odnosno „(Zlo)upotreba javnih resursa u vrijeme izborne kampanje” održanoj u Sarajevu 6. jula 2023. godine.

Događaj, koji je organizovao Transparency International u Bosni i Hercegovini, okupio je donosioce odluka, predstavnike institucija (Centralne izborne komisije BiH, Ureda za reviziju institucija FBiH, Tužilaštva BiH...), političkih subjekata, organizacija civilnog društva, koji su razmjenjivali ideje o jačanju izbornog integriteta u BiH.

Konferencija Sarajevo

U sklopu događaja, na drugom panelu „(Zlo)upotreba javnih resursa u vrijeme izborne kampanje” predstavnica Agencije je predstavila zakonski okvir u Crnoj Gori koji reguliše potencijalnu zloupotrebu javnih sredstava tokom izborne kampanje, praksu u vezi s javnom potrošnjom, odnosno na koji način se javni resursi koriste u promociji političkih interesa, prakse zapošljavanja i dodjeljivanja socijalnih pomoći pred izbore, kao i izazove i preporuke s kojima se naša država suočava u suzbijanju potencijalne zloupotrebe javnih sredstava tokom izborne kampanje.

Tokom konferencije, učesnici su se uključili u diskusiju, podijeljena su iskustva i ideje o jačanju izbornog integriteta, kao i primjeri dobre prakse, planirane aktivnosti i izazovi u radu.

Novosti