Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa predstavnicima civilnog sektora

12. april 2022.

U svrhu daljeg razvoja saradnje sa civilnim sektorom, v. d. pomoćnika direktorice Boris Vukašinović i načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić sa saradnicima sastali su se sa predstavnicima NVO Centar za građanske slobode (CEGAS) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Agencija za sprječavanje korupcije je time još jednom iskazala privrženost dijalogu sa organizacijama građanskog društva, koje doživljava kao partnere u afirmaciji ambijenta vladavine prava i borbi protiv korupcije.

Tokom razgovora je obrađeno više tema, a u prvom planu je bilo upoznavanje sa aktivnostima koje Agencija preduzima i koje će preduzimati u kontroli i nadzoru izbornih kampanja za predstojeće lokalne izbore za dvanaest lokalnih skupština.

Naglašeno je da je ova institucija spremna da sprovođenjem najviših profesionalnih standarda pruži puni doprinos transparentnosti, legalitetu i kredibilitetu izbornog procesa.

Agencija će nastaviti praksu organizovanja sastanaka sa predstavnicima nevladinog sektora.

Novosti