Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka na temu „Nadležnosti Agencije i obaveze organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona“

Obuka za predstavnike lokalne uprave i samouprave Opštine Tivat će se održati 12. februara 2016. godine.
11. februar 2016.

Agencija za sprječavanje korupcije organizuje prvu u nizu planiranih obuka za predstavnike organa vlasti u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije za sprječavanje korupcije i obavezama organa vlasti propisanim zakonima iz njene nadležnosti. Imajući u vidu skoro raspisivanje izbora u Opštini Tivat, kao i početak izborne kampanje, ova obuka se organizuje toj Opštini u petak 12. februara 2016. godine. Obuci će prisustvovati predstavnici lokalne uprave i lokalne samouprave Opštine Tivat. 

Na obuci će službenici Agencije prezentovati nove nadležnosti ove institucije u cilju što efikasnijeg ispunjavanja zakonskih obaveza javnih funkcionera i organa vlasti koje se odnose na tri ključne oblasti: 

  • kontrolu finansiranja političkih subjekata i izborne kampanje; 
  • podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, sukob interesa, pokloni i sponzorstva i donacije; 
  • izradu i donošenje Planova integriteta.

Agencija za sprječavanje korupcije će u 2016. godini kontinuirano organizovati obuke i seminare na lokalnom i državnom nivou u cilju daljeg jačanja saradnje i što bolje koordinacije sa relevantnim organima i institucijama u cilju ispunjavanja brojnih obaveza propisanih zakonima iz nadležnosti Agencije. 

Novosti