Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnik ASK učestvovao na seminaru o upravljanju rizicima nepravilnosti i prevara

20. septembar 2023.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) Marko Škerović učestvovao je na dvodnevnoj radionici na temu upravljanja rizicima nepravilnosti i prevara, koja je održana 18. i 19. septembra u hotelu Ramada u Podgorici. Radionica je organizovana u okviru TAIEX ekspertske misije, u saradnji sa Odjeljenjem za suzbijanje napravilnosti i prevara (AFCOS Kancelarija) Ministarstva finansija.

Cilj ekspertske misije je da unaprijedi kapacitete predstavnika organa IPA strukture i ostalih institucija koje se bave zaštitom finansijskih interesa kako Evropske unije, tako i Crne Gore, u upravljanju rizikom od nepravilnosti i prevara, kako bi se osiguralo da se ti rizici blagovremeno identifikuju, dokumentuju i ublaže.

Sa tim ciljem, na radionici su eksperti Direktorata za finansijsko upravljanje, internu reviziju i nadzor hrvatskog Ministarstva finansija Bojan Krištof i Martina Gutvald podijelili znanje o upravljanju rizicima kao stalnoj, preventivnoj, proaktivnoj i cikličnoj aktivnosti koja se preduzima u različitim fazama rada institucije u cilju obezbjeđivanja uspješne implementacije IPA fondova. U toku dvodnevne obuke, obuhvatili su teme razumijevanja koncepta rizika, procjene rizika sistema na nivou sistema upravljanja i kontrole, kao i na nivou Sistema koordinacije borbe protiv prevara (AFCOS), procjene rizika od prevare, osvrnuli se na pravni okvir i podijelili hrvatska iskustva u toj oblasti.

Predstavnik Agencije Marko Škerović osvrnuo se na dva mehanizma za upravljanje rizicima u Crnoj Gori, od kojih je jedan predviđen Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, a drugi se odnosi na upravljanje rizicima od korupcije i drugog neetičnog i neprofesionalnog ponašanja koje su organi vlasti dužni da identifikuju u okviru planova integriteta, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije (ZSK). Škerović je ukazao na prednosti i nedostatke ta dva mehanizma, kao i na njihove razlike u odnosu na alate za upravljanje rizicima koji su predstavljeni na samoj radionici. Apostrofirajući sveobuhvatnost IT rješenja za unos i kontrolu planova integriteta koje koristi Agencija, Škerović je sa učesnicima seminara podijelio načine na koje ASK podatke o rizicima prikuplja, obrađuje i analizira, u cilju kontinuiranog unaprjeđenja planova integriteta.

Budući da je AFCOS kancelarija Ministarstva finansija, uz ekspertsku pomoć, izradila „Metodologiju upravljanja rizicima nepravilnosti i prevara“, na osnovu koje će u periodu koji slijedi, u skladu sa smjernicama Kancelarije Evropske komisije za borbu protiv prevara (OLAF), biti izrađena Strategija za borbu protiv prevara i nepravilnosti za period 2024-2027, radionica je poslužila i za okupljanje svih predstavnika AFCOS sistema, kako bi se što bolje odgovorilo na zahtjeve Evropske komisije u ovoj oblasti.

Novosti