Agencija za sprječavanje korupcije

Učešće ASK na vebinaru „Promovisanje integriteta javne uprave putem regionalne saradnje“

3. jul 2023.

U organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) i mreže Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI) u petak, 30. juna, održan je vebinar na temu „Promovisanje integriteta javne uprave putem regionalne saradnje“.

Kako je navedeno na internet stranici ReSPA, više od 50 učesnika pridružilo se stručnoj diskusiji o izazovima sa kojima se države regiona suočavaju u unapređenju upravljanja i promovisanju transparentnih, odgovornih i etičkih javnih usluga, sa fokusom na prevenciji korupcije i alatima koje su razvili RAI, SELDI i Program podrške unapređenju u vladavini i upravljanju (SIGMA) pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), te naporima ReSPA da ojača integritet javnih službenika.

Učestvujući ispred Agencije za sprječavanje korupcije, Marko Škerović, samostalni savjetnik u Odsjeku za integritet i lobiranje, predstavio je mehanizme za procjenu rizika od korupcije u Crnoj Gori i načine na koje Agencija analizira planove integriteta, procjenjuje njihovu efikasnost i efektivnost i daje preporuke organima vlasti. Pored toga, predstavio je rezultate Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koja je u prethodnom dvogodišnjem periodu primijenjena na sektore državne uprave, socijalne i dječje zaštite i pravosuđa, i istakao značaj saradnje javnog sektora sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijama u izradi metodologija i konkretnih mjera za borbu protiv korupcije u našoj državi.

Novosti