Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici ASK učestvovali na Regionalnom događaju o procjeni rizika od korupcije (CRA) i antikorupcijskoj procjeni propisa (CPL) za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća

7. april 2023.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije Milica Popović, načelnica Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije, Gordana Đurašković i Marko Škerović, samostalni savjetnici u Odsjeku za integritet i lobiranje, učestvovali su na Regionalnom događaju u procjeni rizika od korupcije (CRA) i antikorupcijskoj procjeni propisa (CPL) za sektore visokog obrazovanja i javnih preduzeća, održanom 4. i 5. aprila u Beogradu.

Događaj, koji je organizovao Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), okupio je predstavnike antikorupcijskih institucija i nadležnih ministarstava sa područja Zapadnog Balkana.

Obraćajući se učesnicima u uvodnoj riječi, Aneta Arnaudovska, viša savjetnica za borbu protiv korupcije u Sekretarijatu RAI, naglasila je da je ova međuvladina regionalna organizacija predstavila sektorski pristup implementaciji CRA i CPL mehanizama u okviru strateškog cilja jačanja integriteta kroz transparentna pravila i procedure u javnom sektoru.

Predstavnici Agencije dobili su priliku da sa kolegama iz regiona razmijene iskustva i prakse. Načelnica Popović je predstavila aktivnosti koje Agencija preduzima u sektorskoj CRA i CPL analizi, izazove i rizike sa kojima se ova institucija suočava i načinima za njihovo prevazilaženje.

Kako su naveli organizatori, dvodnevni skup u Beogradu, pored opšteg cilja jačanja kapaciteta nadležnih organa javne uprave da u svakodnevnom radu sprovode i vrše sektorsku procjenu rizika od korupcije i provjeru zakonske regulative, bio je fokusiran i na prikupljanje mišljenja i prepoznavanje potreba korisnika projekta za izradu mape puta nove faze.

Regionalni događaj je dio projekta Jugoistočna Evropa – Zajedno protiv korupcije (SEE-TAC), koji zajednički sprovode RAI i UNODC – Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala – Jedinica za civilno društvo, a finansira Austrijska razvojna saradnja.

Novosti