Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici ASK održali obuke o izradi i sprovođenju plana integriteta

9. mart 2022.

Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje Agencije za sprječavanje korupcije Gordana Đurašković i Marko Škerović održali su 24. februara i 3. marta online obuke na temu izrade i sprovođenja planova integriteta, za menadžere integriteta i druge zaposlene koji učestvuju u ovom procesu.

Cilj obuka je bio da se učesnicima približi značaj planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma, te posebne uloge koju menadžeri integriteta imaju u procesu izgradnje snažne etičke infrastrukture u institucijama.

Polaznicima obuka su prezentovane odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na sadržaj, primjenu i praćenje planova integriteta, kao i praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika i blagovremeno djelovanje na njih.

Tokom obuka predstavljena je i veb aplikacija za planove integriteta, pojašnjeno njeno funkcionisanje, kao i najčešće nedoumice na koje su korisnici nailazili u prethodnom periodu.

Polaznici su imali priliku da postavljaju pitanja i aktivno učestvuju u diskusiji i studijama slučaja.

Obuke je organizovala Uprava za kadrove, u skladu sa opštim programima obuke za državne odnosno lokalne službenike i namještenike. Obuke je pohađalo 38 državnih, odnosno 15 lokalnih službenika i namještenika.

Obuke su organizovane u online formatu, u cilju poštovanja i sprovođenja naredbi i preporuka nadležnih zdravstvenih organa koje se odnose na zaštitu građana od korona virusa.

Novosti