Agencija za sprječavanje korupcije

Rukovodstvo ASK prisustvovalo dodjeli potvrda polaznicima Programa obrazovanja za menadžere integriteta

27. oktobar 2021.

Cijeneći saradnju sa Upravom za kadrove i značaj edukacije kao jednog od prioriteta u djelovanju Agencije za sprječavanje korupcije, direktorica Jelena Perović sa saradnicima prisustvovala je svečanosti dodjele potvrda polaznicima Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, i tom prilikom održala uvodni govor.

Tokom Programa, koji je organizovala Uprava, menadžeri integriteta su dobili priliku da usavrše znanja iz oblasti integriteta, rješavanja etičkih dilema u obavljanju radnih poslova i zadataka, prepoznavanja nezakonitog ponašanja, sprovođenja etičkih kodeksa, lobiranja, analize propisa na rizike od korupcije, sprovođenja antikorupcijskih propisa i zaštite zviždača.

U timu predavača pored predstavnika državne uprave, lokalne samouprave i NVO sektora, bili su i Goran Durutović, načelnik Odsjeka za edukaciju, istraživanja, kampanje i analitiku, Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, samostalni savjetnici u Odsjeku za integritet i lobiranje Gordana Đurašković i Marko Škerović, i Mirko Martić, samostalni savjetnik u Odsjeku za pokretanje prekršajnih upravnih, prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

Kako je navedeno iz Uprave, u situaciji kada zaposleni nijesu na adekvatan način upoznati sa pitanjem integriteta na radnom mjestu, uloga menadžera integriteta je od ključne važnosti da u kontaktu sa zaposlenima koordinira tim procesom u skladu sa važećim normama i standardima u ovoj oblasti.

Program je pohađalo 15 menadžera integriteta iz državne uprave, lokalne samouprave i javnih ustanova.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti